Sunshine

有種女人明知你有女朋友都要爭,有種男人明明有正室都係去偷食

有種女人明知你有女朋友都要爭,有種男人明明有正室都係去偷食

給那些負心的男人吧,而港男呢,就請以此引以為鑑吧。有人話,三四十歲對呢種攻心計的妙齡少女最無抵抗力,反而我覺得,做了三四十歲人還這樣無抵抗力,中招也真活該。

 納蘭砌德

女人對波簡直就係最美好嘅存在

女人對波簡直就係最美好嘅存在

講起波,好多女人就會一臉鄙夷咁話「挑你班男人個個都係咸濕底!大波有乜好?着衫唔好睇,又姣,老咗又會墮,仲容易生乳癌添!有咩好呀?Angelina Jolie 都走去割波啦!」,講得出呢句說話嘅,九成都係平胸妹妹,得不到的葡萄是酸的,長不到的波波是會生癌的。早幾年楊千嬅主演過一套戲講女人生乳癌對女人嘅打擊,睇咗之後就明白,「胸」呢樣嘢,係男女都咁中意,咁重要嘅。